Bizimle İletişime Geç!

Atlantis Dünyası ile Tanışın

Atlantis Medya

Yunus Emre Mh. Aziz Mahmut Hüdai Cd. No:199Meram/ KONYA

-

Bostan Sk. No:6Kuzguncuk/ İSTANBUL

Blog

Reklam Fotoğrafçılığında Yapım Süreci

ReklamFotoğrafçılığındaYapımSüreci

İsmail PALAZ
Fotoğraf& Grafik Tasarım/ Atlantis Medya
01.12.2018


Reklam mecralarının birçoğunda fotoğrafın pratik kullanım biçimleri bu sektör içerisindeki önemini ortaya koymaktadır. Fotoğrafın kitleleri etkilemedeki başarısı reklamlardan önce dünyanın çeşitli ülkelerindeki pek çok siyasal iletişim kampanyalarında bilinçli olarak kullanılmıştır. Matbaa teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda basılı yayın organlarındaki reklam uygulamaların da görsel anlatım yöntemi olarak yoğun bir biçimde kullanılan illüstrasyonların yerini fotoğraf almaya başladı. Bugün bu yoğunluğun çoğunlukla fotoğrafın lehine döndüğünü ve basılı reklamların birçoğunda görsel olarak fotoğrafın tercih edildiğini gözlemlemek mümkündür.

Fotoğrafın genel olarak bir tuşa basarak kolay ve çabuk üretilen bir anlatım biçimi olduğu yanılgısının tam aksine, profesyonel bir mesleki uygulama alanı olarak reklam fotoğrafları uzun bir süreç içerisinde nihai bir ürüne dönüşmektedir. Bu süreç, reklam verenin reklam yapma kararını almasından itibaren reklam ajansıyla yapılan ilk görüşmelerde ve verilen brifingde şekillenmeye başlar. Reklam ajansının yapacağı ön çalışma sonrasında ve belirleyeceği strateji doğrultusunda fotoğrafçı bilgilendirilir. Çekim için ön hazırlıklar yapılır. Belirlenen reklam amaçları ve stratejisi doğrultusunda çekim gerçekleştirilir.

Çekim aşaması sonrası kullanılacak fotoğrafların seçimleri yapılır ve fotoğraflar üzerinde yapılması gerekli düzenlemelerden sonra grafik tasarımcıya teslim edilir. Bu aşamadan sonra fotoğrafçının süreçte aktif rolü sona erse de matbaadaki baskı aşaması da yapılan işin kalitesi ve emeğin boşa gitmemesi açısından çok önemlidir.

Reklam ajansları ya da reklam verenler, planladıkları reklam kampanyası için görsel olarak fotoğraf kullanmaya karar verdiklerinde bu ihtiyaçlarını iki şekilde temin ederler:

Stok fotoğrafı kullanarak: Stok fotoğrafları fotoğrafçılar tarafından daha önceden belirli kavramlar (konseptler) üzerine çekilmiş kullanıma hazır arşiv görüntüleridir. Buradaki fotoğraflarda belirli bir ürün ve markaya gönderme yapılmaz.

Reklamı yapılacak ürün ya da hizmet için çekim yaptırarak: Bu yöntem stok fotoğrafı alanına nazaran bir hayli masraflı, daha uzun ve zahmetli bir süreci kapsar. Fakat reklamın farklılık yararına adına yürütülen bir iletişim çalışması olduğu düşünüldüğünde ajansların birçoğu bu yöntemi tercih etmektedir. Özellikle belli bir marka ve belli bir ürüne yönelik vurgu yapabilmek için görüntünün reklamın mesajı doğrultusunda yeniden üretilmesi gerekmektedir.

Çekim Öncesi İşlemler

Fotoğraf prodüksiyonunda ilk olarak planlama ve hazırlık sürecinin gerçekleştiği çekim öncesi işlemler yapılmaktadır. Bu sürecin iyi değerlendirilmesi çalışmanın doğru ve başarılı bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için önemlidir. Çekim öncesi hazırlıklarda fotoğrafçı ve ajans/ reklam veren arasındaki ilk işlem fotoğrafçıya reklam hakkında bilgi (brief) verilmesidir. Fotoğrafçı reklam veren ve ajans arasında reklamın planlanma ve karar sürecinde yapılan toplantılara katılabileceği gibi sonradan özel olarak bilgilendirilebilmektedir. Prodüksiyon için yapılan anlaşmaya çekimin özelliğine ve fotoğrafçının deneyimine bağlı olarak çekim ortamının hazırlanması, mekân, aksesuar ve model vb. tercihlerinde fotoğrafçı da söz sahibi olabilmektedir. Ancak bu kararların alınması fotoğrafçının temel görevleri arasında değildir. Çekim öncesi aşamalarda fotoğrafçı açısından önemli olan iki konu, bütçe ve teklif oluşturması ve verilen taslağı iyi inceleyerek başarılı bir biçimde uygulamaya geçirebilmesidir.

Bütçe ve Teklif Oluşturma

Ajans Reklam fotoğrafçısı görüşmelerinde ilk olarak işin boyutu ve çekimle ilgili kaç gün süreceği, çekimlerin stüdyo ya da dış mekânda mı gerçekleşeceği, ihtiyaç duyulacak malzeme ve ekipmanlar vb. genel bilgiler ışığında fotoğrafçıdan bir bütçe çıkarması istenir. Bütçe konusunda eğer bir anlaşma sağlanırsa çekim takvimi belirlenerek ilk adım atılmış olur. Türkiye'deki uygulamalarda genel olarak fotoğrafa kısıtlı bir bütçe ayrıldığı ve çekim takviminin çok dar zamana sıkıştırıldığı görülmektedir. Türkiye’deki reklam fotoğrafçıları arasında belli bir standart ücret uygulaması yoktur. Genelde bütçeyi belirleyen fotoğrafçının iş deneyimi, çekimin zorluk derecesi ve fotoğrafçının piyasasıdır. Fotoğrafçıların saatlik, günlük ücretleri olabildiği gibi işin boyutu çalışmanın uzunluğu-kısalığı, zorluğu-kolaylığı gibi etkenlerde bütçeyi etkilemektedir. Çekim fotoğrafçının stüdyosu dışında başka bir mekânda yapılacaksa varsa mekân kirası, çekime hazır hale getirmek için gerekli yardımcı araçlar ve düzenlemeler için yapılacak masraflar, ulaşım, konaklama, yemek, model, oyuncu, makyaj vb. prodüksiyon giderlerini reklam veren firma karşılar. Aksi takdirde fotoğrafçı stüdyo, kamera ve ışık vb. kalemlerden ayrıca ücret talep etmemektedir. Bütçe ve çekim takvimi konusunda anlaşma sağlandıktan sonra fotoğrafçıya daha detaylı bir brifing verilir. Bu aşamaya kadar ajansın çeşitli birimlerinde kampanyanın altyapısı hazırlanır. Fikir, metin ve tasarım aşağı yukarı bellidir.

Taslak/ Layout

Reklam fotoğrafları daha önce de ifade edildiği gibi tasarlanmış görüntülerdir. Bu tasarlanmış görüntülerin çekime başlamadan çizilerek ya da başka görüntülerin birleştirilmesiyle oluşturulan reklamın taslak/ layout ile belirlenir. Reklamda görselleştirmenin yaratıcı süreci layout ile başlar. Fotoğrafçıya bir tür hazır reçete gelir. Ondan istenen, koşullara uyacak teknik açıdan kusursuz bir fotoğraf elde etmesidir. Bu aşamada fotoğrafçıdan mekân, ışık kompozisyon konusunda deneyimleri de göz önünde bulundurularak fikri sorularak katkı alınabilir. Kimi zaman bazı kampanyalar da belirli bir tarzı ve stili bilinen fotoğrafçıya dayandırılabilmektedir. Burada fotoğrafçı kendi yaratıcılığını kullanma konusunda daha serbesttir. Reklam fotoğrafçısı, belirlenen çekim gününe göre kendinin ve ekibinin çalışma düzenini programlar. Çekimde herhangi bir aksiliğe yer vermeyecek şekilde gerekli olan teknik malzemelerini kontrolden geçirir; varsa eksiklerini gidererek çekime hazır hale getirir. Reklam fotoğraflarında çekim aşaması fotoğrafçı için en önemli aşamadır. Çekimin sorunsuz bir biçimde geçmesi ve belirlenen mesajı verecek en çarpıcı ışık ve kompozisyonu oluşturabilmek ve tüm mesleki deneyimini yansıtabilmek için işine konsantre olmalıdır. Çekim yapılan stüdyo ya da çekim mekanının “sorumlusu” artık fotoğrafçıdır. Ona verilen bilgiler doğrultusunda ekibini ve çekimde görev alanları en uygun bir biçimde motive ederek yönlendirir. Teknik bilgisi ve deneyimleri doğrultusunda oluşturacağı kompozisyonlar reklamın can damarlarından birini oluşturmaktadır. Fotoğrafçı büyük bir sorumluluk üstlenmiştir. Hiçbir şeyin gözden kaçmaması için çok dikkatli olmak zorundadır. Bazı prodüksiyonlar çok masraflı ve kalabalık olabilir. Özellikle bu tip çekimlerde geri dönüşler çok pahalı ve zor olabilmektedir. Çekimlerin zamanında ve sorunsuz başlayabilmesi için prodüksiyon planlamasının iyi yapılması ortamın çekime hazır hale getirilmesi gerekir.

Çekim Sonrası İşlemler

Bu aşamada en yoğun olarak yapılan işlemler fotoğrafın keskinliğinin (netlik) artırılması, renk dengelemesinin (kalibrasyon) yapılması, toz, çizik vb. istenmeyen durumlar varsa bunların giderilmesi, birden fazla katman (layer) olacaksa onların eklenerek birleştirilmesidir. Çekim esnasında hemen “hızlıca” ulaşılan fotoğraf aslında bitmemiş ham görüntüdür. Bu fotoğraflar bilgisayar işlemlerinden geçirilmeden ajans ya da müşteriye teslim edilmemektedir. Görüntü işleme olarak kabul edilen bu süreçte fotoğrafçıların sorumluluktan ve iş yüklerinin eskiye nazaran artmış olduğu görülmektedir.


Kaynak:
Dijital Teknoloji Çağında Reklam Fotoğrafçılığı – Osman Ürper
www.darsane.com – Reklam Fotoğrafçılığı Nedir?
www.blog.reklam.com.tr – Genel Reklam Fotoğrafçılığı


Yorumlar

Bu içeriğer ait yorum bulunmamaktadır .